Kommunestyremøter

Kommunestyremøte i Østre Toten 10. mai – Lydfiler lagt ut

Kommunestyremøte 10. mai kl. 17:02 – 21:23

Opprop kl. 17:02- 17:05

032/17 Godkjenning av innkalling kl. 17:05-17:06
033/17 Godkjenning av saksliste kl. 17:06-17:10
034/17 Godkjenning av protokoll kl. 17:10-17:11
035/17 Interpellasjon  v / Geir Fauchald / svar fra Guri Bråthen kl. 17:11-17:19
036/17 Orienteringssaker – Gunn Mari Rusten kl. 17:20-17:33
037/17 Kvalitetsrapport for grunnskolen 2016 kl. 17:33-18:15
038/17 Årsrapport 2016 kl. 18:15-18:38
039/17 Regnskap 2016 kl. 18:38-19:17

Pause fra kl. 19:17-19:47
040/17 Finansrapport 2016 kl. 19:47-19:49
041/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 kl. 19:49-19:50
042/17 Statusrapport 1. kvartal 2017 kl. 19:50-19:57
043/17 Finansrapport for 1. kvartal 2017 kl. 19:57-20:05
044/17 Østre Toten Helse- og omsorgssenter. Byggekomite for prosjektet fremover kl. 20:05-20:23
045/17 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging i Østre Toten kommune kl. 20:23-20:25
046/17 Avklaring vedrørende kommunal forkjøpsrett Toten Montessoriskole kl. 20:25-20:27
-047/17 Revidert kommunikasjonsstrategi _ UTSATT
048/17 Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 – høring kl. 20:27-20:28
049/17 Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret kl. 20:28-20:31
050/17 Realisering av Smørvika boligområde kl. 20:31-20:33
-051/17 Evaluering av de ulike samarbeidsformene i Gjøvikregionen  _ UTSATT
052/17 Vedtekter – revidering og møtehyppighet Østre Toten Ungdomsråd kl. 20:33-20:35
-053/17 Valg av faste møtefullmektiger til forliksrådet for 2015-2019 _ UTSATT

054/17 Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF høringsuttalelse kl. 20:35-21:23

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top