Kommunestyremøter

Kommunestyremøte fra Østre Toten 8. februar 2017

Kommunestyremøte fra kl. 17:06- 20:35

Åpning kl. 17:06-17:09

Sak nr. Sakstittel
001/17 Godkjenning av innkalling kl. 17:09-17:11
002/17 Godkjenning av saksliste kl. 17:11-17:17
003/17 Godkjenning av protokoll kl. 17:17-17:19
004/17 Eiendomsskatt – stevning fra grønnsakspakkeriene Unntatt offentlighet kl. 17:19-18:32 SAKEN IKKE OVERFØRT
005/17 Kommunalt kjøp av eiendom – Gnr/Bnr 170/97 kl 18:32-18:36
006/17 Bygging av ny gang-/sykkelveg i Nordlia kl. 18:36-18:44
007/17 Delegeringsreglement 2016 – 2020 kl. 18:44- (Pause fra 19:00-19:32) 19:51
008/17 Åpningstider servicetorget kl. 19:51-20:05
009/17 Protokollering kl. 20:05- 20:08
010/17 Eiendomsskatt i Østre Toten kommune – nedsetting av en tverrpolitisk arbeidsgruppe kl. 20:08-20:18
011/17 Midlertidige ansettelser kl. 20:18-20:23
012/17 Søknad om forskuddtering av mva refusjon for Skreia IL kl. 20:23-20:29
013/17 Fritak fra politiske verv kl. 20:28-20:30
014/17 Fritak fra politiske verv kl. 20:30-20:33
015/17 Fritak som meddommer i Tingretten kl. 20:33-20:35

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top